www.termotransfer.pl

Co to jest offset noża w ploterze?

Co  to jest offset noża w ploterze?
2020-04-10
Offset noża jest jednym z podstawowych i najważniejszych parametrów przy cięciu na ploterze tnącym. Prawidłowe ustawienie tego parametru znacząco wpływa na jakość wyciętych wzorów. Ustawienie wartości offsetu powinno być pierwszą czynnością po wymianie noża lub w sytuacji kiedy obserwujemy, że jakość wycinanych przez nas wzorów pogarsza się.

Czym zatem jest offset?

Jest to odległość pomiędzy osią obrotu noża a końcem ostrzem noża. Najczęściej wartość ta wyrażona jest w milimetrach.
W przypadku włożenia do plotera długopisu czy mazaka, jego punkt środkowy jest taki sam jak oś obrotu (linia przerywana). Wartość offsetu w takim przypadku = 0. Kiedy komputer wyśle sygnał do plotera, żeby przesunął się do określonej współrzędnej, ten przesunie punkt środkowy do tej współrzędnej rysując i odwzorowując idealnie żądany wzór. Obrazuje to zdjęcie poniżej.

offset

W przypadku ostrza tnącego sytuacja wygląda trochę inaczej. Położenie punktu cięcia nie znajduje się w środkowym punkcie (osi obrotu). Jego przesunięcie od punktu do środkowego do punktu cięcia jest właśnie offsetem. Oznacza to, że ploter musi manewrować punktem środkowym, aby uzyskać kwadratowe narożniki, dlatego do uzyskania idealnie wyciętego wzoru niezbędne jest precyzyjne ustawienie wartości offsetu.

offset

Żeby ustalić prawidłową wartość offsetu najlepiej wyciąć sobie kwadrat o wielkości 20-25 mm. Jeśli ploter wytnie go prawidłowo oznacza to dobre ustawienie tego parametru. Zaokrąglone załączniki wskazują na zbyt mały offset. Natomiast poszarpane do zewnątrz narożniki wskazują na zbyt dużą wartość offsetu (wtedy należy ją zmniejszyć).

offset

UWAGA:
Zmiana parametru offsetu wpływa tylko na ostrość cięcia narożników. Nie rekompensuje innych niedokładności lub zniekształceń.
Udostępnij